ನವರಾತ್ರಿ: ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ

ನವರಾತ್ರಿ: ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ     ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ. ಈ ದಿನದ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ 🤍.ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಶುದ್ಧತೆ, ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಪ್ರತೀಕ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಣ್ಣ ಈ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ. ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿಯು ಬಹುತೇಕ ವೇಳೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಶುಭ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಆರಂಭ, ನವೀನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಣ್ಣ. ಬಿಳಿ ಅತ್ಯಂತ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಹಿತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು […]

Continue Reading